Miejsce konferencji

Parking przy kościele
pw. Matki Bożej Fatimskiej
ul. Kolbe 39, 06-400 Ciechanów