Organizatorzy

Jesteśmy młodymi katolikami, którzy spotkali Jezusa i otrzymali Ogień Miłości. Działamy w młodzieżowej wspólnocie Wojsko Gedeona, a także zaangażowaliśmy się we współpracę z Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA

ks Tomasz Dec
ks. Tomasz Dec
Lidia Gnatowska
Lidia Gnatowska
Klaudia Peszczynska
Klaudia Peszczyńska
Julia Olszewska
Julia Olszewska
Julia Czyzyk
Julia Czyżyk
Henryk Pleskot
Henryk Pleskot
Centrum Psychologiczno-Pastoralnym METANOIA